Ekonomifakta

Handelsintensitet

(eng. Trade intensity) Term inom internationell ekonomi där man ställer den totala handeln i ett land i förhållande till den totala produktionen, det vill säga (ExportExport:+ImportImport:)/BNPBNP:.

Senast uppdaterad: 2006-09-08