Ekonomifakta

Handelsbalansens saldo

Utgörs av exportinkomsterna minus importutgifterna. Kan också kallas handelsnettohandelsnetto:.

Senast uppdaterad: 2009-09-10