Ekonomifakta

Handels- och kommanditbolag

Företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personerjuridiska personer: avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhetnäringsverksamhet: i bolag. Delägarna, bolagsmännen, är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar för verksamheten.

Senast uppdaterad: 2009-11-12