Ekonomifakta

Glokalisering

Term som beskriver kombinationen av en global process med lokala inslag. Ett företagföretag: kan till exempel agera på en global marknadmarknad: men producera lokalt eller med lokal prägel. Ett exempel är när McDonalds har lokala varianter på sina menyer.

Senast uppdaterad: 2007-09-13