Ekonomifakta

Globalisering

GlobaliseringGlobalisering: är en dynamisk process bestående av ett ökande flöde av varorvaror:, tjänstertjänster:, kapitalkapital:, människor, samt information mellan världens länder. Genom denna process blir människor och företagföretag: runtom i världen i en växande utsträckning ömsesidigt beroende av varandra.

Senast uppdaterad: 2007-09-13