Ekonomifakta

GDP

Den engelska begreppet för bruttonationalproduktbruttonationalprodukt:, BNPBNP:. BNPBNP: definieras som värdet av alla varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras i ett land för användning till konsumtion, investeringinvestering: och exportexport: under en viss period.

Senast uppdaterad: 2011-02-21