Ekonomifakta

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade. GATTGATT: är ett av de tre huvudavtalen i WTOWTO:. Avtalet undertecknades 1947 och är grundstadgan för det multilaterala regelsystemet för handel och varorvaror:. Avtalet omfattar bland annat de två ickediskrimineringsprinciperna, regler för tullförhandlingar och tullbindningar, samt förbud mot kvantitativa restriktioner. De två andra huvudavtalen i WTOWTO: är GATSGATS: och TRIPSTRIPS:.

Senast uppdaterad: 2009-10-20