Ekonomifakta

Friskola

En skola som drivs i privat regi, snarare än offentlig. Finansierar med offentliga medel via en skolpengskolpeng:, och tar inte ut avgifter av eleverna.

Senast uppdaterad: 2009-01-14