Ekonomifakta

Frihandel

Handel som inte förhindras genom tullar eller andra handelshinderhandelshinder:.

Senast uppdaterad: 2006-12-18