Ekonomifakta

Fri rörelse av varor

Fri rörelse av varorFri rörelse av varor: innebär att alla varorvaror: som har sitt ursprung i ett EUEU: land och varorvaror: från tredjeländer som är i fri cirkulation i EUEU: ska vara fria från handelshinderhandelshinder: i så stor utsträckning som möjligt. Utöver borttagandet av handelshinderhandelshinder: så tar EUEU: även fram standardiserade produktkrav som miljömiljö:- och säkerhetsmärkningar för att göra varuhandeln inom EUEU: mer enhetlig.

Senast uppdaterad: 2023-10-18