Ekonomifakta

FoU

Står för forskning och utveckling och innebär att man söker ny kunskap och nya lösningar på problem. "Forskning" syftar främst till samla nya kunskaper och att utnyttja dessa i nya användningsområden. "Utveckling" innebär att man använder forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya produkter. Det kan också innebära att man skapar eller förbättrar nya processer och system.

Senast uppdaterad: 2008-06-17