Ekonomifakta

Fossila bränslen

Bränsle som ursprungligen har bildats av växtdelar och mikroorganismer. Dessa har under miljoner år omvandlats till kol, olja och naturgasnaturgas:. De fossila bränslena är egentligen lagrad solenergi vilket frigörs vid förbränning.

Senast uppdaterad: 2010-03-18