Ekonomifakta

Förvärvsarbetande

Begrepp som anger att en viss del av befolkningen arbetar. Hushållsarbete är exkluderat.

Senast uppdaterad: 2008-10-27