Ekonomifakta

Försörjningsbörda

Försörjningsbördan kallas ibland försörjningskvot men de är egentligen två olika mått som beskriver olika saker. Försörjningsbördan sätter befolkningen i relation till hur många som arbetar mellan 20-64 år. Måttet beskriver hur många en person som arbetar försörjer inklusive sig själv. Försörjningskvoten å andra sidan tar inte hänsyn till sysselsättningen utan sätter hela befolkningen i relation till alla mellan 20-64 år, oavsett om de arbetar eller ej.

Senast uppdaterad: 2019-04-29