Ekonomifakta

Försörjningsbalans

I nationalräkenskaperna, NRNR:, är detta en sammanställning som visar dels tillgången, som ett flöde ej som ett bestånd, på varorvaror: och tjänstertjänster: i ett land under en tidsperiod, och dels användningen av dessa varorvaror: och tjänstertjänster:. Komponenterna är BNPBNP: och importimport: på tillgångssidan och konsumentinvesteringar och exportexport: på användningssidan.

Senast uppdaterad: 2007-09-13