Ekonomifakta

Förnyelsebar energi

EnergiEnergi: från källor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Som förnybar energienergi: definieras, enligt Europeisk kommissionenkommissionen: och Energimyndigheten, vind-, vatten- och vågkraft, solenergi, deponigas, gas från avloppsreningsverk, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, skogsbruk och därmed förknippad industriindustri:, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. Torv definieras inte som förnybar energikälla i Europeiska kommissionens definition.

Senast uppdaterad: 2009-12-18