Ekonomifakta

Företag

En organisation eller en människa som bedriver näringsverksamhetnäringsverksamhet:, det vill säga bedriver försäljning av varorvaror: och/eller tjänstertjänster: självständigt, yrkesmässigt och med vinstsyfte. Exempel på företagföretag: är enskild firmaenskild firma:, aktiebolagaktiebolag: och handelsbolag.

Senast uppdaterad: 2009-10-26