Ekonomifakta

Förädlingsindustri

Förädlingsindustrin är det samma som teknikindustriteknikindustri:, de typer av industrier som köper in och omvandlar råvarorvaror: till produkter. Förädlingsindustrin omfattar bland annat processindustrin och verkstadsindustrin.

Senast uppdaterad: 2009-10-20