Ekonomifakta

Flexibla mekanismer

Inom Kyoto protokollet finns två former av flexibla mekanismerflexibla mekanismer:. Den första är handel med utsläppsrätter som bland annat inletts inom EUEU:. Den andra är de så kallade projektbaserade mekanismerna CDMCDM: och JIJI: (Clean development mechanism och Joint Implementation). Dessa är inrättningar som gör att investerare i ett land som är bundet av Kyotoprotokollet kan tillgodoräkna sig utsläppskrediter genom att investerar i ett projekt för att reducera utsläpp i ett annat land.

Senast uppdaterad: 2009-12-15