Ekonomifakta

Fiskala skatter

Skatter vars huvudsakliga syfte är att generera pengarpengar: till statskassan.

Senast uppdaterad: 2009-09-10