Ekonomifakta

Fast kostnad

Kostnader som är givna, oavsett produktionens volym.

Senast uppdaterad: 2008-10-27