Ekonomifakta

Fåmansbolag

Ett aktiebolagaktiebolag: som till övervägande del, minst 50 procent, ägs av högst fyra personer. Eftersom närstående som till exempel föräldrar, barn och make räknas som en person kan dock ägarkretsen i fåmansbolagfåmansbolag: i praktiken vara mycket stor. För fåmansbolagfåmansbolag: gäller särskilda regler för bland annat utdelning och kapitalvinst, de så kallade 3:12-reglerna.

Senast uppdaterad: 2007-06-14