Ekonomifakta

Externa effekter

Marknadspriset i relation till de samhällsekonomiska kostnaderna för konsumtion eller produktion av en viss vara. Negativa externa effekterexterna effekter: uppstår då marknadspriset underskattar de samhällsekonomiska kostnaderna. Externa effekterExterna effekter: uppstår då produktion eller konsumtion av en vara orsakar välfärdsförändringar för andra än producenten och konsumenten, t ex kadmium från batterier och luftföroreningar.

Senast uppdaterad: 2009-09-10