Ekonomifakta

Eurostat

EurostatEurostat: är EUEU::s statistikmyndighet och deras uppgift är att tillhandahålla EUEU: med statistik på europeisk nivå.

Senast uppdaterad: 2006-11-23