Ekonomifakta

Europeiska unionen

Europeiska unionenEuropeiska unionen:, EUEU:. Upprättades den 1 november 1993 i och med att Maastrichtfördraget trädde i kraft.

Senast uppdaterad: 2009-10-07