Ekonomifakta

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbankenEuropeiska centralbanken:, ECBECB:, är centralbanken för euroområdeteuroområdet:. Det är ECBECB: som har ansvaret att forma och besluta om penningpolitikenpenningpolitiken: i euroområdeteuroområdet: enligt föreskrifterna i EUEU:-fördraget. Främsta målet för penningpolitikenpenningpolitiken: är prisstabilitetprisstabilitet:. ECBECB: har ett inflationsmålinflationsmål: på strax under 2 procent i genomsnitt per år. Högsta beslutande organet i ECBECB: är ECBECB:-rådet. Det är ECBECB:-rådet som beslutar om utformningen av penningpolitikenpenningpolitiken: samt eventuella ränteförändringar. ECBECB:-rådet består av 6 ledarmöter och centralbankscheferna för de centralbanker som ingår i euroområdeteuroområdet:. De beslut som tas verkställs sedan av de nationella centralbankerna. ECBECB: ingår, tillsammans med alla centralbankschefer i EUEU:, i Europeiska Centralbankssystemet (ECBS).

Senast uppdaterad: 2010-09-08