Ekonomifakta

Europaparlamentet

EuropaparlamentetEuropaparlamentet:, som ibland också benämns ”EUEU:-parlamentet”, är en av EUEU::s två lagstiftande institutioner och väljs i direkta och allmänna val vart femte år.

Senast uppdaterad: 2019-02-15