Ekonomifakta

EU-25

Avser EUs 25 medlemsländer innan utvidningen den 1 januari 2007. Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.

Senast uppdaterad: 2009-09-10