Ekonomifakta

Ersättningsgrad

Mäter hur stor andel av den disponibla inkomsten (med hänsyn tagen till skatter och bidragbidrag:) som ett hushåll får behålla vid en statusförändring, till exempel övergång mellan arbete och arbetslöshetarbetslöshet:.

Senast uppdaterad: 2006-07-18