Ekonomifakta

Enskild firma

Företagsform som inte är någon juridisk person, vilket bland annat innebär att företagaren är obegränsat ansvarig för företagets skulder. En enskild firmaenskild firma: ska registreras och vid registreringen ska ett namn också registreras. Firman är sedan namnskyddad i det län som den är verksam inom. En enskild firmaenskild firma: är inte något eget skattesubjekt och lämnar därför inte någon egen deklaration. Det är istället ägaren som redovisar verksamhetens resultatresultat: i en näringsbilaga till inkomstdeklarationen.

Senast uppdaterad: 2009-09-10