Ekonomifakta

Enkel ränta

Den räntaränta: som hänför sig till en viss period, utan beaktande av förräntningsmöjligheterna därefter, dvs utan hänsyn till någon "räntaränta:räntaränta:"-effekt. Synonym till detta är periodränta. Motsats till enkel räntaenkel ränta: är effektiv räntaeffektiv ränta: eller sammansatt räntaränta:.

Senast uppdaterad: 2009-09-10