Ekonomifakta

Energibärare

En energibärareenergibärare: är ett medium som kan lagra och transportera energienergi:. Exempel på energibärareenergibärare: är el, diesel, fossilgas, vätgas och vattnet i fjärrvärmenätet.

Senast uppdaterad: 2023-08-25