Ekonomifakta

Emission

Inom energiterminologi är emissionemission: detsamma som utsläpp av ämne eller energienergi: i omgivningen. Termen finns också inom finansiell ekonomi och då antingen som fondemission eller som nyemissionnyemission:.

Senast uppdaterad: 2007-03-27