Ekonomifakta

Elcertifikat

En form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktionelproduktion:. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikatelcertifikat: syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränslebiobränsle:.

Senast uppdaterad: 2006-10-21