Ekonomifakta

Ekonomisk standard

Ett statistiskt mått som beräknas som disponibel inkomstdisponibel inkomst: per konsumtionsenhet i fasta priserfasta priser:. Disponibel inkomstDisponibel inkomst: är skattepliktiga och skattefria inkomster (från arbete och kapitalkapital:) samt transfereringar minus skatter. Konsumtionsenhet är en person i ett hushåll men viktas olika beroende på hur många som ingår i hushållet.

Senast uppdaterad: 2012-02-23