Ekonomifakta

Ekonometri

Gren av nationalekonomin som med matematisk-statistiska metoder söker kvantitativt precisera samband mellan olika faktorer i ekonomin.

Senast uppdaterad: 2006-12-18