Ekonomifakta

Effektivitet

Ett mått på det resultatresultat: som fås i förhållande till insatta resurser.

Senast uppdaterad: 2008-10-24