Ekonomifakta

Effektiv ränta

Den årliga procentuella avkastningen på ett värdepapper med fast nominell räntanominell ränta: då man tar hänsyn till inköpspriset och den kapitalvinst, eller kapitalförlust, som kan uppstå om man löser in värdepapperet i förtid. Motsats till enkel räntaenkel ränta:.

Senast uppdaterad: 2009-09-10