Ekonomifakta

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Associeringsavtal mellan EUEU: och EFTAEFTA:-länderna, förutom Schweiz, som trädde i kraft 1994. Avtalet innebär att EFTAEFTA:-länderna knyts till i EUEU::s inre marknadmarknad: där det råder fri rörlighet för varorvaror:, tjänstertjänster:, personer och kapitalkapital:.

Senast uppdaterad: 2007-09-13