Ekonomifakta

Dirty floating

Begrepp på en rörlig växelkursrörlig växelkurs: där centralbanken i praktiken ändå inte låter växelkursen vara hur rörlig som helst utan bara inom vissa gränser. När växelkurserna enbart är flytande inom vissa gränser till trots för att de ska vara helt flytande kallas de halvflytande, eller dirty floatingdirty floating:.

Senast uppdaterad: 2011-02-21