Ekonomifakta

Depreciering

Då valutans värde i ett land faller, relativt andra valutor, under ett system med rörlig växelkursrörlig växelkurs:. Motsats till apprecieringappreciering:.

Senast uppdaterad: 2008-08-18