Ekonomifakta

Delad befogenhet

När EUEU: har delad befogenhetdelad befogenhet: får medlemsstaterna endast anta egna lagar om EUEU: inte har föreslagit egen lagstiftning eller beslutat att inte anta (fler) lagar inom området. EUEU: har delad befogenhetdelad befogenhet: med medlemsstaterna inom: den inre marknaden, jordbruk, fiskeri, miljömiljö:, konsumentskydd, transport, transeuropeiska nät, energienergi:, området frihet, säkerhet och rättvisa, samt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Senast uppdaterad: 2023-10-19