Ekonomifakta

Deflation

En sänkning av den allmänna prisnivån, som gör att penningvärdet ökar. DeflationDeflation: uppstår vanligen genom en minskad ekonomisk aktivitet, minskad efterfråganefterfrågan:, stigande arbetslöshetarbetslöshet: och en sjuknande nationalprodukt. Motsatsen till deflationdeflation: är inflationinflation:.

Senast uppdaterad: 2009-10-07