Ekonomifakta

Decilen

Inom statistikredovisning används ibland begreppet deciler. Det innebär att man delat in materialet man studerar i 10 lika stora delar, från lägsta till högsta värde eller tvärt om. Det är alltså en uppdelning av värden i proportioner om 10%. Decil 5 motsvarar medianen i fördelningen och har 50% av observationerna på respektive sida om sig. Decil 1 är värdet som 10% av observationerna ligger under.

Senast uppdaterad: 2019-04-29