Ekonomifakta

Corporate Governance

Corporate governanceCorporate governance:, eller bolagsstyrningbolagsstyrning:, syftar till att säkerställa att börsnoterade företagföretag: drivs med sina ägares intresse som främsta ledstjärna. De förhållningsregler som bolagen följer är sammanfattade i en bolagsstyrningskod som bland annat omfattar hur styrelsemedlemmar nomineras, hur styrelsearbetet bedrivs och vilken ersättning som utgår till vd och övriga ledande befattningshavare.

Senast uppdaterad: 2009-09-10