Ekonomifakta

CDM/JI

Inom Kyoto finns så kallade projektbaserade mekanismer CDMCDM: och JIJI: (Clean development mechanism och Joint Implementation). Dessa är inrättningar som gör att investerare i ett land som är bundet av Kyotoprotokollet kan tillgodoräkna sig utsläppskrediter genom att investerar i ett projekt för att reducera utsläpp i ett annat land. CDMCDM: är inrättningen för investeringar i länder utanför Kyotoprotokollet och har den största omsättningen. JIJI: är motsvarande mekanism men för investeringar i länder som redan ingår i Kyotoprotokollet. Antalet krediter som investeraren får ut av projektet skall motsvara reduktionen av växthusgaserväxthusgaser: som projektet gett upphov till och kan handlas med som utsläppsrätter.

Senast uppdaterad: 2009-12-16