Ekonomifakta

Bytesbalans

(eng. Current Account) Bytesbalansen är en del av betalningsbalansen. I bytesbalansen redovisas löpande transaktioner med utlandet vad avser varorvaror: och tjänstertjänster:, löner, avkastningavkastning: på finansiella tillgångar samt löpande transfereringar.

Senast uppdaterad: 2007-09-13