Ekonomifakta

Budgetpolitiska mål

De budgetpolitiska målen är: överskottsmålet, att inte överskrida fastställt utgiftstakutgiftstak: och att uppfylla det kommunala balanskravet.

Senast uppdaterad: 2011-08-16