Ekonomifakta

Bruttoskuld

De samlade skulderna i staten, kommunerna samt AP-fonden, exklusive de fordringar som de olika delarna i den offentliga sektorn har på varandra.

Senast uppdaterad: 2006-11-23