Ekonomifakta

Bolagsskatt

Skatt som utgår på aktiebolags vinstvinst:. Väljer företaget att dela ut vinsten till aktieaktie:ägarna beskattas även utdelningen vilket då innebär att pengarna dubbelbeskattats.

Senast uppdaterad: 2006-12-18